0

Twój koszyk jest pusty.

Plasmacluster zmniejsza występowanie ładunków elektrostatycznych

Technologia Plasmacluster polega na wyładunku plazmowym, wskutek którego powstają jony dodatnie i ujemne identyczne z tymi, które występują w przyrodzie. Ta unikalna technologia dezynfekcji pozwala niwelować występujące w powietrzu drobnoustroje i pleśń. Dodatnie i ujemne jony Plasmacluster obniżają również występowanie ładunków elektrostatycznych.

Ładunki elektrostatyczne gromadzą się często w odzieży. Jony Plasmacluster potrafią je neutralizować. Przeciwdziałanie takim nagromadzonym ładunkom elektrostatycznym możliwe jest dzięki generowaniu i emitowaniu jonów dodatnich i ujemnych, które są takie same, jak jony występujące w przyrodzie. Duża liczba jonów wiąże się z nagromadzonymi ładunkami elektrostatycznymi, neutralizując je.